Skip to content

หากเราสังเกตดีๆ WordPress มันค่อนข้างจะฉลาด คือ เมื่อเวลาที่เราอัพโหลดภาพแล้วเรากำหนดพวก Alignment, Link to หรือ Size และเมื่อเราอัพโหลดภาพครั้งต่อไป มันก็จะจำการตั้งค่าเหล่านี้ไว้ด้วย

ปัญหาก็คือ บางครั้งมันจำเก่งจนเกินไป แม้เราจะแก้แล้วมันก็ยังจำค่าเดิมอยู่ เราจึงมีวิธีการง่ายๆ ที่จะบังคับมันให้ใช้ค่ามาตฐานที่เรากำหนดเองซะเลย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนไปมาบ่อยๆ ใช้เป็นค่าเริ่มต้นได้เลย โดยการกำหนดที่ไฟล์ function.php ซึ่งต้องใช้สำหรับคนที่สร้าง Child-theme แล้วเท่านั้น หรือหากใครไม่ได้สร้าง Child-theme ก็สามารถลองใช้ปลั๊กอิน My Custom Functions ดูก็ได้ค่ะ

add_action( 'after_setup_theme', 'wpth_default_image_settings' );
  function wpth_default_image_settings() {
  update_option( 'image_default_align', 'center' );
  update_option( 'image_default_link_type', 'none' );
  update_option( 'image_default_size', 'full-size' );
}

คำอธิบายโค้ด

 • image_default_align เป็นการกำหนดการจัดตำแหน่ง ค่าที่เราใส่ไว้คือ center เราสามารถกำหนดเป็น left, right หรือ none ก็ได้
 • image_default_link_type เป็นการกำหนดการลิงค์ สามารถกำหนดเป็น media file, attachment page, custom URL หรือ none
 • image_default_size กำหนดขนาดของภาพ สามารถกำหนดเป็น thumbnail, medium, large หรือ full-size

การสร้าง Child-theme

Back To Top
Search