Skip to content

The Beginner

The History

ประวัติของ WordPress จาก  b2 สู่ WordPress โดย Matt Mullenweg ในวัยเพียง 17 ปี ที่ต้องการสร้างบล็อกแชร์รูปท่องเที่ยวของตัวเอง

What is WordPress?

WordPress คืออะไร เหมาะกับใคร และเว็บไซต์แบบไหน ทำไมถึงมีทั้ง WordPress.com และ WordPress.org เราควรจะเลือกใช้อย่างไร

Domain & Hosting

โดเมนและโฮ้สติ้ง

โดเมนและโฮ้สติ้งคือสิ่งที่จำเป็นที่ทุกเว็บไซต์จะต้องมี โฮ้สติ้งมีกี่ประแบบ และเราควรที่จะเลือกใช้แบบไหน

DesktopServer

โปรแกรมจำลองเซิฟเวอร์สำหรับใช้งาน WordPress ในเครื่องของเราเองก่อนที่จะใช้งานบนโฮ้สต์จริงหรือเพื่อทดสอบเว็บก่อนการอัพเดต

Inw Install

การติดตั้ง WordPess บนโฮ้สต์ที่ใช้ DirectAdmin และ Inw Install ในการติดตั้ง WordPess อัตโนมัติ

Theme & Plugin

Theme

การเลือก Theme WordPress ให้เหมาะสำหรับเว็บที่เราต้องการจะทำ ประเภทของธีมต่างๆ และแหล่งดาวน์โหลดธีม

Install Theme & Plugin

การติดตั้ง Theme และ Plugin WordPress ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการติดตั้งผ่านทาง Dashboard และการอัพโหลดผ่าน FileZilla

Customize

Dashboard

ทำความรู้จักกับ Dashboard หลังบ้านของ WordPress ศูนย์ควบคุมและหัวใจหลักของการสั่งการ WordPress

Basic Settings

การตั้งค่า WordPress เบื้องต้นสำหรับการใช้งานเว็บทั่วไปผ่านทาง Dashboard

Customize

การตั้งค่าธีมด้วย Customize ที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทันที การใช้งาน Customize เพื่อแชร์การเปลี่ยนแปลงกับเพื่อนร่วมงาน

Widget & Sidebar

Widget คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับ Sidebar เราจะสามารถเพิ่ม Widget ไปที่ Sidebar ได้อย่างไรบ้าง

Navigation

การสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงหน้าและหมวดหมู่ต่างๆ ใน WordPress

Publishing

Editor

การเขียนบทความใน WordPress ทำอย่างไร การสร้างเนื้อหาและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเขียนบทความ

Post & Page

ความแตกต่างระหว่าง Post และ Page ใน WordPress และการเลือกใช้งาน

Page Builder

การออกแบบเว็บไซต์ WordPress ให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามตามต้องการด้วยปลั๊กอินประเภท Page Builder

Back To Top
Search