Skip to content
วิธีเพิ่มหมวดหมู่และแท็กใน Pages ของ WordPress

โดยปกติแล้วในเว็บไซต์ WordPress จะแบ่งการสร้างเนื้อหาออกเป็นสองประเภทคือ Posts กับ Pages ซึ่งทั้งสองแบบก็มีความแตกต่างและใช้คนละแบบ โดย Posts จะใช้ในการสร้างเนื้อหาที่เป็นข่าวสารหรือบทความ ซึ่งค่าเริ่มต้นของโพสต์นั้นจะถูกจัดเรียงตามลำดับการลงจากใหม่ล่าสุดไปเก่าสุด รูปแบบของ Posts จะตายตัวจะมี Layout เหมือนกันทุกหน้า เพราะการลงบทความหรือข่าวมักจะเป็นข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน มีแต่ข้อความและรูปภาพ

Posts จะมีหมวดหมู่ (Categories) และแท็ก (Tags) ใช้ในการจัดกลุ่ม,ประเภทของบทความหรือข่าวสาร เพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่ เช่น เมื่อมีการสร้างหน้า Pages เพื่อรวม Posts ทั้งหมด หรือว่าจะเป็นการสร้างส่วนที่รวมบทความไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Pages ก็สามารถใช้ Categories ในการแบ่งส่วนการแสดงผลตามประเภทของหมวดหมู่ได้เลย โดยไม่ต้องมาเลือกวางบทความเองทีละบทความ ซึ่งจะสะดวกกว่าเมื่อมีการลงข่าวสารหรือบทความใหม่ๆ ถ้ามีการสร้างส่วนที่แสดง Posts ล่าสุดไว้ บทความหรือข่าวสารนั้นก็จะถูกแสดงเป็นบทความแรกเสมอ ทำให้เราไม่ต้องมาเปลี่ยนเองทุกครั้งที่มีการลงบทความหรือข่าวสารใหม่

ส่วน Pages นั้นจะต่างกัน โดย Pages จะถูกใช้ในการสร้างหน้าเดี่ยวๆ เช่น Home, Service, About, Contact เป็นต้น
หน้าเหล่านี้โดยปกติก็จะมี Layout ที่ต่างกัน ซึ่งโดยปกติจะไม่นิยมใช้ Pages ในการลงบทความหรือข่าวสาร เพราะ Pages นั้นจะไม่มีหมวดหมู่ (Categories) และแท็ก (Tags)

ในบทความนี้จะมาแนะนำการวิธีเพิ่มหมวดหมู่และแท็กใน Pages เพื่อช่วยจัดระเบียบและทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ร้านค้า WooCommerce ที่ต้องการสร้างหน้าอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้า ที่โดยปกติการลงรายละเอียดในหน้าสิ่นค้านั้นค่อนข่างมีข้อจำกัด การลงรายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้าใน Pages จะยืดหยุ่นกว่า ดีไซน์ได้เต็มที่ จากนั้นก็ทำการแบ่งหมวดหมู่และแท็ก เวลานำหน้าเหล่านี้ไปจัดเรียง ก็จัดเรียงและแบ่งประเภทของสินค้าโดยใช้หมวดหมู่ได้

การเพิ่มหมวดหมู่และแท็กใน Pages ของ WordPress

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแนะนำก็คือการใช้ปลั๊กอิน โดยปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า Pages with category and tag จากนักพัฒนาที่ชื่อ YAHMAN เป็นปลั๊กอินที่ใช้ได้ฟรีและใช่งานได้ง่าย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วไม่ต้องกำหนดค่าใดๆเพิ่มเติม

การติดตั้งปลั๊กอิน Pages with category and tag

ที่หลังบ้าน WordPress ไปที่ Plugins -> Add New Plugin

ที่หน้า Add Plugins ให้ใส่คำว่า Pages with category and tag ที่ช่อง Keyword

Install และ Activate ให้เรียบร้อย

หลังจาก Activate แล้ว เมื่อไปดูที่เมนู Pages ที่หลังบ้าน ก็จะเห็น Categories และ Tags ซึ่งปกติจะไม่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

เมื่อติดตั้งและ Activate ปลั๊กอินเสร็จแล้ว ก็สามารถสร้าง Categories และใส่ Tags ในหน้า Pages ได้เหมือน Posts เลย

การสร้าง Categories ให้ไปที่ Pages -> Categories

เพิ่ม Category ได้เลย ขั้นตอนเหมือนการเพิ่ม Category ใน Posts

ส่วน Tags ก็เช้าได้จาก Pages -> Tags

จะเพิ่ม Tag ในหน้า Add New Tag หรือจะไปใส่เวลาสร้าง Page ก็ได้

เมื่อสร้างหน้า Page ก็จะเห็นว่ามี Categories ให้เลือกแล้ว

และ Tags สามารถเพิ่ม Tag จากตรงนี้ได้เลย

ข้อสังเกต หมวดหมู่ที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะสร้างจาก Categories ใน Posts หรือ Pages เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะใช้ได้กับทั้ง Posts และ Pages รวมถึง Tags ก็เช่นเดียวกัน

สรุป

การเพิ่มหมวดหมู่และแท็กใน Pages ของ WordPress ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ไม่น้อย เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ แล้วต้องการสร้างหน้ารายละเอียดของสินค้าที่ให้มีดีไซน์ที่สวยงาม ซึ่งการสร้างหน้า Product นั้นค่อนข้างมีข้อจำกัด หรือบางทีเจ้าของเว็บก็ไม่อยากให้หน้าสินต้านั้นมีตวามยาวของหน้าที่มากจนเกินไป กรณีนี้ก็ควรจะใช้ Pages ในการสร้าง และเมื่อสามารถเพิ่มหมวดหมู่และแท็กใน Pages ได้ ก็จะช่วยให้การจัดกลุ่มหรือประเภททำได้ไม่ต่างจาก Posts เลย

Back To Top
Search