Skip to content

ID

WordPress นั้นอ้างอิงถึงบทความแต่ละบทความด้วยการใช้ ID และในบางครั้งหรือหลายๆ ครั้งเราจำเป็นต้องใช้ ID นี้ในการตั้งค่าการใช้งานของปลั๊กอินบางตัว เช่น การกำหนดให้ไม่แสดงผลหรือทำงานในหน้าที่เราต้องการโดยการระบุ id ของหน้าหรือบทความนั้นๆ ลงไปในช่อง Exclude หรือ Disable เป็นต้น

exclude

วิธีการหา ID

สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินใด เพียงคุณไปที่หน้า Dashboard แล้วเลือกดู All Posts หรือ All Pages แล้วแต่ว่าคุณอยากจะรู้ id ของตัวไหน จากนั้นก็ไปที่โพสนั้นๆ จะมีคำว่า Edit ให้เรานำเม้าส์ไปชี้ โดยไม่ต้องคลิก เราจะเห็น id ของโพสนั้นๆ ที่ status bar ของบราวเซอร์ด้านล่าง ต่อจากคำว่า ?post=

post-id

 

Back To Top
Search