Skip to content
Poll Maker ปลั๊กอินสร้างแบบสำรวจบน WordPress

Poll Maker เป็นปลั๊กอินที่ใช้สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นบนเว็บไซต์ WordPress เป็นปลั๊กอินจากผู้พัฒนา Poll Maker Team ซึ่งมีบริษทแม่คือ AYS Pro Plugins ที่มี WordPress Plugin มากมายกว่า 17 รายการ โดย Poll Maker มียอดดาวน์โหลดไปใช้งานตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกจนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 350,000 ครั้ง

โดย Poll Maker เป็นปลั๊กอินสร้างแบบสำรวจที่มีประสัิทธิภาพและเรียบง่าย มีให้เลือกทั้งเวอร์ชั่น Free และ เวอร์ชั่น Pro โดยในเวอร์ชั่น Free นั้นจะสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้ 5 รูปแบบและมี Theme Poll พร้อมใช้งานมาให้ 7 แบบ เหมาะที่จะใช้แบบสำรวจความคิดเห็น, การเลือกตั้งแบบออนไลน์ และการลงคะแนนเสียงต่างๆ

แบบสำรวจ 5 แบบ ที่มาพร้อมกับ Poll Maker เวอร์ชั่น Free

 • Choosing Poll – แบบสำรวจทั่วไป ตัวเลือกคำตอบที่ให้เลือกจะมีได้มากกว่า 2 คำตอบ
 • Voting Poll – แบบสำรวจประเภทลงคะแนน ตัวเลือกคำตอบจะมีแค่ 2 ประเภท เช่น ชอบ/ไม่ชอบ หรือ ใช่/ไม่ใช่
 • Rating Poll – แบบสำรวจประภทลงคะแนนให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยการเลือกจำนวดาวหรือคะแนน
 • Audio Poll – แบบสำรวจจากการฟังเสียง
 • Video Poll – แบบสำรวจจากการชมวิดีโอ

แบบสำรวจ 5 แบบ ที่มาพร้อมกับ Poll Maker เวอร์ชั่น Pro

 • Anonymous Polls – แบบสำรวจแบบไม่เปิดเผยตัวตน เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแบบสำรวจบางประเภทที่ผู้ทำแบบสำรวจไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เช่น การเลือกตั้ง หรือแบบสำรวจความคิดเห็นและหัวข้อที่เป็นข้อชัดแย้ง
 • Versus Poll – แบบสำรวจของการแข่งระหว่างสองผลิตภัณฑ์หรือสองบุคคล
 • Slider Rating Polls – แบบสำรวจที่ให้ผู้ชมให้คะแนนด้วยการ Slider
 • Open-Ended question Polls – แบบสำรวจที่เป็นคำถามแบบปลายเปิด ผู้ชมจะทำแบบสำรวจด้วยการแสดงความคิดเห็น
 • Image Poll – แบบสำรวจที่เป็นรูปภาพ ผู้ชมเลือกคำตอบจากรูปภาพ

นอกจากนี้ยังสร้างแบบสำรวจแบบ Multivote functionality ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการโหวดหลายเสียง ช่วยให้ผู้ชมสามารถเลือกคำตอบสำหรับคำถามของแบบสำรวจได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ และสามารถระบุจำนวนสูงสุดของคำตอบที่เลือกได้

ส่วน Theme Poll นั้น Poll Maker เวอร์ชั่น Free จะมีมาให้ 3 แบบ คือ

 • Minimal: Light grey background, dark text
 • Classic Light: Light background, dark text
 • Classic Dark: Dark background, light text

ส่วน Poll Maker เวอร์ชั่น Pro จะมีเพิ่มอีก 4 แบบ

 • Light Shape (Pro): Milky white background with pink borders, blue text
 • Dark Shape (Pro): Dark background with red borders, yellow text
 • Coffee Fluid (Pro): Milky brown background, brown text
 • Aquamarine (Pro): Background combined of marine green, blue, and light yellow, light yellow text

ราคาและแพลนของ Poll Maker เวอร์ชั่น Pro

Business | ราคาปกติ $59 (จ่ายครั้งเดียว) | ใช้ได้ 5 เว็บไซต์
Developer | ราคาปกติ $129 (จ่ายครั้งเดียว) | ไม่จำกัดเว็บไซต์
Agency | ราคาปกติ $249 (จ่ายครั้งเดียว) | ไม่จำกัดเว็บไซต์

ส่วนราคาพิเศษนั้นจะแตกต่างออกไปตามช่วงเวลาที่ทำโปรโมชั่น

Poll Maker Pro Plan

คุณสมบัติเด่นของ Poll Maker เวอร์ชั่น Free

Poll types – choosing, rating, voting
Unlimited polls
Unlimited answers
Unlimited results
Different icons
Categorize polls
Category-multiple view
Reports in dashboard
Social share buttons
Notification by e-mail
Limit users rate once
Only for logged in users option
Limit by user roles
Style settings (10+)
Two themes
Live preview

คุณสมบัติเด่นของ Poll Maker เวอร์ชั่น Pro

ได้ทุกอย่างของเวอรชั่น Free และ
VS type of poll (versus)
User information form
Ability to add custom option
Extra 4 themes
Results with charts
Export results to CSV
Custom Form Fields
Text instead of results
Vote reason option
Voted user location
Import/Export polls
Anonymous poll
Allow multivote
Password protected poll
Vote session
Send mail to user
Messages based on answers
Display category shortcode
User History shortcode
Leaderboard
Poll creation by user
Summary emails
Copy protection
Multilingual polls
Text to speech

Poll Maker เวอร์ชั่น Pro จะเชื่อมต่อกับ Tool อื่นๆได้ดังนี้

MailChimp integration
Campaign Monitor integration
Zapier integration
ActiveCampaign integration
Slack integration
SendGrid integration
GamiPress integration
Mad Mimi integration
ConvertKit integration
GetResponse integration
Google sheet integration
Klaviyo integration
MyCred integration
Aweber integration
Mailpoet integration

การติดตั้งปลั๊กอิน Poll Maker

ที่หลังบ้าน WordPress ไปที่ Plugins -> Add New Plugin

ที่หน้า Add Plugins ให้ใส่คำว่า Poll Maker ที่ช่อง Keyword

Install และ Activate ให้เรียบร้อย

อธิบายเมนูของปลั๊กอิน Poll Maker

เมื่อ Install และ Activate เรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆของ Poll Maker ได้จาก -> Poll Maker โดยมีเมนูหลักทั้งหมด 9 เมนู

All Polls

เป็นหน้าที่แสดงแบบสำรวจความคิดเห็นทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ และสามารถสร้างแบบสำรวจใหม่ได้จากหน้านี้โดยการคลิกที่ปุ่ม Add New

Add New

สำหรับสร้างแบบสำรวจใหม่ เมื่อคลิกจะมี Popup ให้เลือกประเภทของแบบสำรวจ

Categories

ใช้สร้างหมวดหมู่ของแบบสำรวจ

Results

เป็นหน้าที่รวมผลของทุกแบบสำรวจ สามารถเลือกดูผลของแบบสำรวจที่ต้องการได้ โดยบางฟังก์ชั่นต้องเป็นเวอร์ชั่น Pro เช่น การแสดงผลสำรวจแบบเป็นกราฟแท่ง

Custom Fields

สำหร้บใช้สร้าง Fields ขึ้นมาเองเพื่อนำมาใช้ในการสร้างแบบสำรวจ แต่ฟังก์ชั่นนี้ต้องเป็นเวอร์ชั่น Pro เท่านั้น

General Settings

ใช้ตั้งค่าต่างๆทั้งหมดของปลั๊กอิน โดยแบ่งออกเป็น

 • General – ตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับแบบสำรวจ เช่น หมวดหมู่เร่ิมต้นเมื่อสร้างแบบสำรวจ, เสียงเมื่อมีการตอบแบบสำรวจ
 • Integratons – สำหรับเชื่อมต่อกับ Tool ภายนอก เช่น MailChimp, Zapier, Google sheets เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นเวอร์ชั่น Pro ถึงจะใช้งานได้
 • Shortcodes – สำหรับตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับ Shortcodes
 • Extra Shortcodes – ตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ Shortcodes อื่นๆ เช่น First Name, Last Name, Display Name
 • Fields placeholders – สำหรับแก้ไขข้อความของ Fields Name, Email, Phone ที่เป็น Placeholders, Label
 • Message variables – เป็นตัวแปรที่สามารถนำไปวางลงในตัวเลือก Result Message, Hide results จากการตั้งค่าแบบสำรวจความคิดเห็น

How to use

เป็นหน้าที่แนะนำการสร้างแบบสำรวจ และมี FAQs แสดงคำถามที่คนมักจะถามบ่อยๆ

Our products

เป็นหน้าแนะนำปลั้นอินตัวอื่นๆที่พัฒนาโดย AYS Pro Plugins

PRO features

เป็นหน้าที่เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Poll Maker เวอร์ขั่น Free และเวอร์ชั่น Pro ทั้ง 3 แพลน

ตัวอย่างการสร้างแบบสำรวจ

ที่ไป Poll Maker -> Add New

เลือกชนิดของแบบสำรวจแล้วคลิกทปุ่ม Next ในตัวอย่างจะเลือกเป็น Open-Ended question Polls (Text Type) หรือคำถามแบบปลายเปิด

ตั้งชื่อแบบสำรวจโดยใส่ Title และใส่คำถามที่ Question โดยจะใส่ภาพประภอบคำถามก็ได้

ทางด้านล่างเลือกชนิดของข้อความที่ผู้ทำแบบสำรวจจะพิมพ์ลงไปได้ และสามารถใส่ข้อความ Placeholder ได้ และสามารถกำหนดความกว้างของ Text Field ได้ รวมถึงกำหนดความยาวของข้อความได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save and close

จะมี Popup แสดง Shortcode ของแบบสำรวจขึ้นมา ให้ Copy ไว้ โดย Shortcode ของทุกแบบสำรวจสามารถดูได้ที่หน้า All Polls

การนำแบบสำรวจไปใช้งาน

ไปที่หน้าสร้างแก้ไข Post หรือ Page (ซึ่งในตัวอย่างจะใช้ WordPress Block Editor) แล้วนำ Shortcode ไปวางที่ Shortcode Block

เมื่อไปดูที่หน้าเว็บไซต์ก็จะเห็นแบบสำรวจ

สรุป

Poll Maker เป็นปลั๊กอินที่ใช้สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่าย การตั้งค่าต่างๆไม่ซับซ้อน สร้างแบบสำรวจได้หลายรูปแบบ มี Theme Poll ให้เลือกใช้งาน รวมถึงสามารถปรับแต่งสีของ Poll ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับ Tool ภายนอก เช่น MailChimp, Zapier, Google sheets เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการใช้งาน แต่ฟังก์ชั่นดังกล่าวต้องเป็นเวอร์ชั่น Pro แพลน Agency เท่านั้นถึงจะใช้งานได้

Back To Top
Search