Skip to content
วิธีแสดงวันที่อัปเดทล่าสุดของ Post ใน Wordpress

การลงข่าวหรือบทความรีวิวสอนต่างๆโดยใช้ Post ใน WordPress นั้น ตัวธีมสามารถตั้งต่าต่างๆการแสดงผลของหน้า Single Post ได้โดยไปที่ส่วน Customizing ของ Theme ซึ่งนอกจากส่วนเนื้หาแล้วเราก็จะตั้งค่าได้ว่าจะให้หน้า Single Post แสดงอะไรบ้าง อย่างใน Astra Theme ก็จะมี Title, Featured Image Excerpet Breadchumb, Meta, Taxnomies โดยแต่ละธีมอาจไม่เหมือนกัน อาจมีมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้

ตัวอย่างการเลือก Structure ในหน้า Single Post ของ Astra Theme

โดยใน Meta จะมีตัวเลือกย่อยให้เลือกแสดงผล คือ Comments, Author, Date, Texonomies โดย Date คือวันเดือนปีที่สร้าง Post ก็จะเห็นว่าขาดการแสดงวันที่อัปเดทล่าสุดของ Post ในการลง Post ประเภทข่าวสารการแสดงวันที่อัปเดทล่าสุดของ Post บางไม่จำเป็น เพราะส่วนมากข่าวเมื่อลงไปแล้วมักจะไม่มีการแก้ไขหรืออัปเดทเพิ่มเติมในภายหลัง

ตัวเลือกย่อย Meta ของ Astra Theme

แต่ Post ประเภทที่เป็นเนื้อหาบทความโดยเฉพาะแนวรีวิวหรือสอนการใช้งานต่างๆ โดยสิ่งที่นำมารีวีวหรือสอนนั้นมีการอัปเดทเวอร์ชั่นใหม่อยู่เรื่อยๆ เช่น รีวิวปลั๊กอิน, ธีม WordPress เป็นต้น ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปบทความเหล่านั้นจะเก่าและไม่สามารถใช้อ้างอิงกับโปรแกรมหรือสิ่งต่างๆที่ได้รีวิวหรือสอนไว้ ทำให้ผู้เช้าชมเมื่อเข้าหาชมบทความแล้ว พบว่าเนื้อหาในบทความไม่อัปเดท ก็จะปิดหน้าบทความเราไปอยา่งรวดเร็ว กรณีนี้จึงต้องมีการอั้ปเดทปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

เมื่อมีการอัปเดทเนื้อหาใน Post แล้ว สิ่งที่เราควรจะทำคือแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบว่าเนื้อหาดังกล่าวมีการอัปเดทล่าสุดเมื่อไหร่ ตรงจุดนี้จริงๆแล้ว สามารถเขียน function แล้วนำไปใส่ในไฟล์ functions.php ลงไปใน Child Theme โดย Child Theme นี้ธีมส่วนใหญ่มักไม่มีมากให้ เราต้องสร้างเองซึ่งวิธีนี้อาจจะยุ่งยากเกินไปสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดแนวแก้ไขโค้ด

บทความนี้จะขอแนะนำวิธีที่เราไม่ต้องสร้าง Child Theme ก็สามารถสร้างฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เราต้องการได้ วิธีนี้เรียกว่า Code Snippets โดยจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อ WPCode ในการช่วยเพิ่มโค้ดฟังก์ชั่นในการปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้เพิ่มโค้ดโดยใช้วิธี Code Snippets ยังมีส่วนช่วยในการลดการใช้ปลั๊กอินย่อยๆโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วของเว็บไซต์โดยตรง

การติดตั้งปลั๊กอิน WPCode

ที่หลังบ้าน WordPress ไปที่ Plugins -> Add New Plugin

ที่หน้า Add Plugins ให้ใส่คำว่า WPCode ที่ช่อง Keyword

Install และ Activate ให้เรียบร้อย

การเพิ่ม Code Snippets

ไปที่ Code Snippets -> + Add Snippet

ที่หน้า Snippet พิมพ์ Display the Last Updated Date ในช่อง Search

คลิกที่ปุ่ม Use snipper ที่ Display the Last Updated Date

ที่หน้า Edit Snippet ให้เลื่อนเป็น Active และกดปุ่ม Update ได้เลย เพราะ WPCode ได้จัดการสร้างโค้ดและส่วนอื่นๆให้เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นไปดูที่หน้า Post ก็จะเห็นว่ามีข้อความแสดงวันที่อัปเดทล่าสุดขึ้นมาแล้ว โดยจะแสดงเฉพาะ Post ที่มีการอัปเดทเพิ่มเติมเท่านั้น ถ้าเป็น Post ที่ไม่เคยมีการอัปเดท ข้อความบรรทัดนี้จะไม่แสดงผล

การเพิ่มสไตล์ให้กับข้อความแสดงวันที่อัปเดทล่าสุด

จากหน้า Post ข้างต้นก็จะเห็นว่าข้อความแสดงวันที่อัปเดทล่าสุด ดูจะคล้ายข้อความอื่นๆใน Post ไปสักหน่อย มาเพิ่มสไลต์ให้กับข้อความแสดงวันที่อัปเดทล่าสุด ให้ดูแตกต่างและผู้ใช้สังเกตได้ง่ายกันดีกว่า

วิธีการคือให้นำโค้ด CSS ต่อไปนี้ไปวางในส่วน Custom CSS ของธีม โดยที่แต่ละธีมอาจจะไม่เหมือนกัน

.last-updated {
font-size: small;
text-transform: uppercase;
background-color: #fffdd4;
}

เว็บตัวอย่างใช้ Astra Theme จะต้องเข้าไปที่ Appearance -> Customize

จากนั้นในหน้า Customize เลือกที่ Additional CSS

แล้วนำโค้ด CSS ไปวาง แล้วคลิกที่ Publish

เมื่อไปดูที่หน้า Post อีกครั้งก็จะเห็นว่าข้อความแสดงวันที่อัปเดทล่าสุด มีสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากข้อความในบทความ ซึ่งจุดนี้ถ้ามีความรู้ด้าน CSS ก็สามารถใส่สไลต์ได้เองเลย ไม่จำเป็นต้องทำตามในต้วอย่างก็ได้

ข้อมูลจาก wpbeginner

สรุป

การเพิ่มข้อความแสดงวันที่อัปเดทล่าสุดในหน้า Post โดยใช้ปลั๊กอิน WPCode ก็เป็นวีธีที่ทำได้ง่าย สะดวก ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขที่ไฟล์ function ของ Theme ซึ่งถ้าไม่แน่ใจหรือมีข้อผิดพลาด อาจจะทำให้เว็บล่มหรือเข้าเว็บไม่ได้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ซึ่งใน Post ประเภทรีวิวหรือสอนการใช้งานต่างๆ และสิ่งที่นำมาสอนหรือรีวิวนั้นมีการอัปเดทหรือออกเวอร์ชั่นใหม่มาเรื่อยๆ เมื่อทำการอัปเดทปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็ควรมีข้อความที่บอกให้ผู้ใช้นั้นทราบว่า Post นี้อัปเดทล่าสุดไปเมื่อไหร่ เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบว่าเนื้อหานี้มีการอัปเดทอยู่ตลอดและอาจส่งผลให้มีการติดตามดูที่เนื้อหานี้เป็นประจำได้

Back To Top
Search