Skip to content
10 ฟอนต์ภาษาอังกฤษฟรีน่าใช้งานบนเว็บ

10 ฟอนต์ภาษาอังกฤษฟรีน่าใช้งานบนเว็บ

เราเคยแนะนำฟอนต์ฟรีภาษาไทยที่น่าสนใจบนเว็บไปแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำฟอนต์ฟรีบน Google Fonts น่าใช้งานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกันบ้าง ซึ่งแต่ละฟอนต์มีความน่าใช้งาน สวยงาม ทันสมัย เหมาะสำหรับใช้เป็นหัวข้อหรือข้อความต่างๆ ภายในเว็บ เรียกว่าได้หมดทุกงาน

การใช้ฟ้อนต์ไทยบนเว็บแบบ Link Rel

การใช้ฟ้อนต์ไทยบนเว็บแบบ link rel

การใช้ฟ้อนต์ภาษาไทยแบบ สะดวกในการใช้งาน เพราะระบุที่อยู่ไฟล์ css แค่ที่เดียว ไม่ต้องระบุทุกไฟล์เหมือนแบบที่ต้องเขียน font-face เอง

การใส่ไอคอนจาก Font Awesome ในเว็บไซต์

การใส่ไอคอนจาก Font Awesome ในเว็บไซต์

วันนี้จะพามาดูวิธีการใส่ไอคอนจาก Font Awesome ง่ายๆ ลงในเว็บกันค่ะ ด้วยการเพิ่มฟังชั่นบางตัวลงในไฟล์ functions.php ค่ะ และอีกวิธีคือการใช้ปลั๊กอิน Header and Footer ค่ะ

Back To Top
Search