Skip to content
WordPress 4.2 Powell

WordPress 4.2 Powell

WordPress ได้อัพเดตเวอร์ชั่นใหม่คือ WordPress 4.2 Powell ได้ชื่อตามนักเปียโนแจ๊สในตำนาน Bud Powell เราจะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานอย่างเราบ้าง

WordPress 4.0 BENNY

WordPress 4.0 BENNY

WordPress 4.0 Benny เพิ่มความสามารถในการฝังโค้ด embed แล้วกด Play ได้ทันที อีกทั้งปรับปรุงการจัดการ Media และ Plugin ให้ง่ายขึ้นเช่นกับ Theme และ Widget

WordPress 3.9 Smith สู่ What You See Is What You Get

WordPress 3.9 Smith สู่ What you see is what you get

การอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ที่นำผู้ใช้ไปสู่การใช้งานที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานมีเดียที่เรียบง่ายด้วยการลากและวาง เห็นแบบไหนได้แบบนั้น

Back To Top
Search