Skip to content
9 กลยุทธการตลาดเชิงเนื้อหาส่งท้ายปี 2023

9 กลยุทธการตลาดเชิงเนื้อหาส่งท้ายปี 2023

การวางแผนการตลาดเชิงเนื้อหา ( Content Marketing Plan) มีความสำคัญมาก เพราะมันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับลูกค้าได้ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายและยุทธวิธีในการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม

Jetpack Subscriptions – Follow My Website!

Jetpack Subscriptions – Follow my Website!

Subscriptions ส่วนเสริมของ Jetpack ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถ Follow เว็บไซต์ของเราได้ บทความใหม่จะถูกส่งไปยังผู้อ่านโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการ Publish ทั้งยังสามารถช่วยให้เราเก็บลิสต์อีเมลของผู้อ่านไว้สำหรับส่งข่าวสารหรืออัพเดตสำคัญๆ ต่างๆ ได้อีกด้วย

สร้างบล็อกรีวิวสินค้าง่ายๆ ด้วย WP Review

สร้างบล็อกรีวิวสินค้าง่ายๆ ด้วย WP Review

คือปลั๊กอินของค่าย Mythemeshop ที่มีทั้งเวอร์ชั่นฟรีและเสียเงิน เหมาะสำหรับท่านที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับรีวิวสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะรีวิวสินค้าที่เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือรีวิวโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น

Back To Top
Search