Skip to content
วิธีนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ WordPress

วิธีนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ WordPress

การเก็บสถิติสำหรับเว็บไซต์มีความสำคัญมาก เพราะทำให้เราทราบว่าหัวข้อไหนมีคนสนใจคลิกเข้าไปชม ทำให้สามารถวางแผนในการเขียนบทความหรือปรับปรุงหน้า Page ให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น

Back To Top
Search