Skip to content
Slide Anything ฟรีปลั๊กอินสร้างสไลด์

Slide Anything ฟรีปลั๊กอินสร้างสไลด์

ปลั๊กอิน Slide Anything สร้างขึ้นมาจาก jQuery plugin ที่ชื่อ Owl Carousel 2 ซึ่งเป็น jQuery plugin ที่ใช้สร้าง Slider ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง โดย Owl Carousel 2 สามารถนำไปใช้ได้ฟรี เว็บไซต์ทั่วไปหรือ CMS อื่นๆ ก็นำไปใช้ได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะ WordPress

Back To Top
Search