Skip to content
ทำความรู้จักเลขเวอร์ชั่นและการจัดการการอัปเดตใน WordPress

ทำความรู้จักเลขเวอร์ชั่นและการจัดการการอัปเดตใน WordPress

การอัปเดตเวอร์ชั่นในเว็บไซต์ WordPress เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ควรหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ แต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถใช้ปลั๊กอิน Easy Updates Manager ช่วยจัดการได้

Back To Top
Search