Skip to content
เพิ่มฟอนต์ให้กับเว็บไซต์ด้วยปลั๊กอิน Custom Fonts

เพิ่มฟอนต์ให้กับเว็บไซต์ด้วยปลั๊กอิน Custom Fonts

ตัวอักษรหรือฟอนต์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของเว็บไซต์ การใช้ฟอนต์ที่เหมาะสมก็จะทำให้เว็บไซต์ดูดี มีสไตล์ เป็นเอกลักษณ์โดยปกติ Wordpress ก็จะมีฟอนต์มาให้อยู่แล้ว แต่ถ้าฟอนต์ที่มีให้ไม่ถูกใจแล้วล่ะก็ จะมีวิธีการเพิ่มฟอนต์ที่เราต้องการหรือไม่

Back To Top
Search