Skip to content
การเชื่อมต่อเว็บกับ Google Search Console

การเชื่อมต่อเว็บกับ Google Search Console

การเชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console เพื่อให้เว็บเป็นมิตรกับ Google มากยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้ในการปรับปรุงดูแลเว็บและรายงานผลอื่นๆ ได้

การทำ 301 Redirect เพื่อแก้ไข URL และ SEO

การทำ 301 Redirect เพื่อแก้ไข URL และ SEO

Redirect คือ การที่เราเปลี่ยนเส้นทางของ URL ต่างๆ ที่เข้ามายังเว็บของเราให้เป็นไปตามที่เรากำหนด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะผ่านเข้ามาจากลิงค์ไหนก็ตาม ถ้าเป็น URL ที่เราตั้งค่าให้ทำการ Redirect ไว้ ระบบจะทำการส่งต่อไปยัง URL หรือเว็บปลายทางที่กำหนดทันที

แก้ปัญหา URL ภาษาไทยโดนตัดด้วย LONG URL MAKER

แก้ปัญหา URL ภาษาไทยโดนตัดด้วย LONG URL MAKER

ปลั๊กอิน WordPress สำหรับคนทำเว็บไทยที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการตัด URL ภาษาไทย ช่วยให้เว็บที่มี URL ภาษาไทยนั้นแสดงผลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ถูกตัดทอนโดย WordPress

การทำสารบัญเว็บไซต์

การทำสารบัญเว็บไซต์

การสร้างสารบัญ (Table Of Content) สำหรับเว็บไซต์ โดยใช้ปลั๊กอิน SiteTree แสดงบทความเรียงตามลำดับและหมวดหมู่ต่างๆ

การใช้งานปลั๊กอิน WordPress SEO By Yoast

การใช้งานปลั๊กอิน WordPress SEO by Yoast

WordPress SEO by Yoast ปลั๊กอินจัดการ SEO ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ WordPress เรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อเพิ่มพลัง SEO ให้กับเว็บไซต์ของเราให้เหนือคู่แข่ง

WordPress กับการทำ Seo เบื้องต้น

WordPress กับการทำ Seo เบื้องต้น

การทำ Seo เบื้องต้นให้กับเว็บ WordPress เพื่อให้เว็บเรามีอันดับที่ดีในการค้นหาใน Google และ Search engine อื่นๆ การทำ Seo Onpage ง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ ลองอ่านก่อนที่จะเสียเงินให้กับการจ้างทำ Seo

เป็นมิตรกับ Search Engine ด้วย XML Sitemap

เป็นมิตรกับ Search engine ด้วย XML Sitemap

การใช้งานปลั๊กอิน XML Sitemap เพื่อสร้าง sitemap.xml สำหรับให้ Search Engine มาเก็บข้อมูลของเว็บไปทำสถิติ ทำให้เว็บติดผลการค้นหาได้ดีขึ้น

Back To Top
Search