Skip to content
การใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพในเว็บไซต์ WordPress

การใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพในเว็บไซต์ WordPress

ลายน้ำหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Watermark คือการทำภาพโลโก้ หรือข้อความที่มีพื้นหลังโปร่งใสซ้อนทับบนรูปภาพอีกที โดยผู้เข้าชมยังสามารถดูรูปภาพโดยได้โดยไม่ถูกรบกวนสายตานัก

Back To Top
Search