Skip to content
8 สัญญาณเตือน ว่าเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ถูกแฮ็ค

8 สัญญาณเตือน ว่าเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ถูกแฮ็ค

สัญญาณเตือนว่าเว็บไซต์ที่รักของเรานั้นโดนแฮคเกอร์มือดีโจมตีและทำการปล่อยของใส่ซะแล้ว อาการไหนบ้างที่เป็นต้องแก้ไขโดยด่วนเพราะว่าเว็บคุณนั่นถูกแฮคแล้ว

Back To Top
Search