Skip to content
Modula ปลั๊กอินสร้างแกลเลอรีสไตล์ Grid

Modula ปลั๊กอินสร้างแกลเลอรีสไตล์ Grid

Modula Image Galley เป็นปลั๊กอินสร้างแกลเลอรีจากผู้พัฒนา WPChill จากประเทศโรมาเนีย เป็นอีกหนึ่งปลั๊กอินสร้างแกลเลอรีที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานที่ไม่ได้มีความรู้ด้านเทคนิคมากนักก็สร้างแกลเลอรีได้ไม่ยาก

Back To Top
Search