Skip to content
แนะนำ 5 ปลั๊กอินสารบบธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 (ฟรีและจ่ายเงิน)

5 ปลั๊กอินสารบบธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 (ฟรีและจ่ายเงิน)

เว็บประเภทสารบบ หรือ เว็บไดเรกทอรี (Web Directory) คือเว็บที่รวบรวมรายชื่อร้านค้าและบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ หรือบริการต่างๆเช่น โรงแรม ปั้มน้ำมัน ศูนย์บริการรถ เป็นต้น เว็บไดเรกทอรีก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่ใช้ WordPress สร้างได้

Back To Top
Search