Skip to content

ในที่สุด WordPress 4.6 ก็ปล่อยออกมาแล้ว เวอร์ชั่นนี้ใช้ชื่อตามนักดนตรีแจ๊ส Pepper Adams เวอร์ชั่นนี้มีการพัฒนาในส่วนของการใช้งานให้ง่ายขึ้นและเน้นในเรื่องของ Performance มากขึ้น

Shiny Update

อัพเดตและติดตั้งธีมหรือปลั๊กอินโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า แค่คลิกติดตั้งหรืออัพเดตที่ปลั๊กอินหรือธีมนั้นๆ ระบบก็จะทำงานโดยไม่ต้องโหลดไปหน้าใหม่กลับไปกลับมาเหมือนแต่เดิม ทำให้สะดวกมากในกรณีที่เราติดตั้งปลั๊กอินและธีมหลายตัว ช่วยให้ดูไหลลื่นมากยิ่งขึ้น

shiny-update-2

Inline Link Checker

ตรวจสอบลิงค์ที่มีการพิมพ์ไม่ถูกต้อง

link-checker-2

Native Font

native-fonts-2

แต่ก่อนนั้น WordPress ใช้ Google Font คือ Open Sans ใน Admin ทำให้ช้าในการโหลดฟ้อนต์ แต่ตอนนี้ WordPress ได้เปลี่ยนเป็นการใช้ฟ้อนต์จาก Device เอง เช่น หากเราเปิดในคอมของเรา ก็จะใช้ฟ้อนต์จากเครื่องเราแทน รวมถึงบน device อื่นๆ เช่น Smart phone และ Tablet ต่างๆ ด้วย

Content Recovery

content-recovery-3

หากขาดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยสุดวิสัย เรายังสามารถที่จะกลับไปยังการบันทึกอัตโนมัติที่ WordPress บันทึกไว้บนบราวเซอร์เพื่อทำการแก้ไขได้

ส่วนการอัพเดตอื่นๆ ในส่วนของ Developer นั้นสามารถดูได้จาก

credit : WordPress 4.6

Back To Top
Search