Skip to content
เทคนิคแก้ไขหน้า Post, Page แบบไม่ต้องเข้าหน้า Dashboard

เทคนิคแก้ไขหน้า Post, Page แบบไม่ต้องเข้าหน้า Dashboard

จะดีกว่ามั้ยถ้ามีวิธีลัดที่สามารถทำง่ายกว่า ประหยัดเวลาไปได้ไม่น้อยถ้าหากเราสามารถแก้ไขในหน้าที่ต้องการได้โดยใช้แค่เมนู “Edit “ ในหน้านั้น ๆ

Back To Top
Search