Skip to content
Smush Optimize Images ปลั๊กอินบีบอัดขนาดไฟล์ภาพ

Smush Optimize Images ปลั๊กอินบีบอัดขนาดไฟล์ภาพ

รูปภาพเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ใช้แสดงในหน้าเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์โดยไม่มีรูปภาพเลยก็คงทำให้เว็บไม่น่่าสนใจสักเท่าไหร่ ในความเป็นจริงนั้นเราอาจสร้างเว็บไซต์โดยไม่่มีรูปภาพเลยก็ได้

Back To Top
Search