Skip to content
ปรับเปลี่ยน Sidebar ได้ตามใจด้วย Lightweight Sidebar Manager

ปรับเปลี่ยน Sidebar ได้ตามใจด้วย Lightweight Sidebar Manager

โดยปกติแล้วเราจะมี Sidebar ที่ใช้งานได้แบบ Default อยู่แล้วทั้งเว็บไซต์ และบางครั้งอาจปรับเปลี่ยนไปตาม Theme ที่เราติดตั้งลงไป แต่วันนี้เราสามารถแก้ Widget ให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้แล้วด้วยปลั้กอิน Lightweight Sidebar Manager

Back To Top
Search