Skip to content

การจัดการเว็บไซต์อาจเป็นงานที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและใส่ใจในรายละเอียด หนึ่งในงานที่ต้องทำบ่อยครั้งคือการค้นหาและแทนที่ข้อความภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อ Brand ปรับปรุงข้อมูลติดต่อ หรือแก้ไขการสะกดพลาด ปลั้กอิน Better Find and Replace คือเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานเหล่านี้ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้จัดการเว็บไซต์ที่ใช้ WordPress

A logo with arrows and a magnifying glass

Description automatically generated

การติดตั้งปลั๊กอิน Better Find and Replace

เข้าสู่แดชบอร์ด WordPress

  1. กดเมนู “Plugin”

A blue sign with white text and red circle

Description automatically generated

2 คลิกที่ปุ่ม “Add new”

A white text on a black background

Description automatically generated

3 ค้นหา “Plugin ” ในช่องค้นหา

A close up of a sign

Description automatically generated

4 คลิกที่ปุ่ม “Install Now”

A screen shot of a computer

Description automatically generated

5. คลิกที่ปุ่ม “Activate”

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาข้อความโดยคลิกที่เมนูด้านซ้าย Find & Replace

A screenshot of a phone

Description automatically generated

กดที่เมนู Add new rule เพื่อเพิ่มข้อความที่ต้องการจะค้นหา

A screenshot of a computer

Description automatically generated

จะมีหน้าใหม่โผล่ออกมาเพื่อตั้งค่า ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก เมนูต่าง ๆ มีดังนี้

A screenshot of a computer

Description automatically generated

  • Find : ค้นหา การกำหนดข้อความการค้นหา ใส่ข้อความหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา เช่น: ร้านค้า
  • Replace With : การแทนที่ด้วยข้อความการแทนที่ ใส่คำที่คุณต้องการแทนที่ เช่น: ร้านของฉัน
  • Rule’s Type :ประเภทของข้อความกำหนดให้เป็นข้อความธรรมดาหรือรูปแบบอื่น ๆ
  • Where To Replace : หน้าเว็บที่จะจะแทนที่ เลือกได้เฉพาะ “ทั่วทั้งเว็บไซต์” นะครับในส่วนนี้

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดได้แล้วสามารถกดยอมรับที่ปุ่มด้านล่างสุด( Add rule)

A blue rectangular sign with white text

Description automatically generated

จากนั้นปลั๊กอินจะทำการประมวลผลโดยการหาข้อความนั้น ๆ ทั่วทั้งหน้าเว็บไซต์และทำการแทนที่คำที่เราต้องการ

A blue background with black text

Description automatically generated

ตัวอย่างข้อความที่ถูกแทนที่

Before

A screenshot of a computer

Description automatically generated

After

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Better Find and Replace เป็นปลั้กอินที่มีค่ามากสำหรับผู้จัดการเว็บไซต์ที่ต้องการทำการค้นหา และแทนที่ข้อความอย่างมีประสิทธิภาพในเว็บไซต์ WordPress เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาและลดความซับซ้อนในการจัดการเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าคุณมีเครื่องมือที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้การแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีข้อผิดพลาด.

Download Plugin Better Find and Replace

A green and orange arrows

Description automatically generated

สามารถดาวนโหลดได้ที่นี่ Better Find and Replace

Back To Top
Search