Skip to content

งาน WordCamp Asia 2024 ใกล้มาแล้วนะจ๊ะ วันนี้เรามีแผนการและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีวางแผนการเดินทางไปไต้หวันตลอดจนข้อกำหนดในการขอวีซ่าและการขอเข้าประเทศ แง่มุมต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่า กระบวนการ และข้อกำหนดในการกรอกใบสมัครออนไลน์ และเอกสาร

WordCamp Asia 2024

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่า Wordcamp คืออะไร สามารถหาอ่านข่าวเก่าหรือ กดที่นี่ ได้เลยครับ ส่วนใครขี้เกียจเราก็จะสรุปสั้นๆ นะครับ งานสัมมนา WordCamp Asia 2024 เป็นงานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ WordPress ที่จัดขึ้นโดยชุมชน WordPress ทั่วโลก โดยงาน WordCamp แต่ละงานจะจัดขึ้นโดยอาสาสมัครในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ WordPress แก่ผู้เข้าร่วมงาน สำหรับปีนี้จะประเดิมการจัดงานที่ไต้หวัน โดยงานจะมีขึ้นช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2024

การขอวีซ่าไปไต้หวัน

เราได้รวบรวมกระบวนการสมัคร eVisa คำแนะนำในการจองที่พัก และข้อมูลการเดินทางที่สำคัญ เช่น สภาพอากาศ ตัวเลือกซิมการ์ด การเดินทาง และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ฯลฯ มาให้คุณแล้วครับ

การเดินทางเข้าไต้หวัน สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทยและไม่ได้มาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองที่ได้รับอนุญาตจาก ROC คุณมีสองทางเลือก ก็คือ..

วีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับการเข้าร่วมการประชุม หรือ eVisa ถ้าเลือก eVisa จะมีวิธีการขั้นตอนทาง WordCamp Asia ให้

ส่วน “คนไทย” สบายหน่อยครับ กระบวนการปกติในการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าไต้หวัน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าผ่านสถานทูตไต้หวัน ยกเว้นหากคุณมีวีซ่าของสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น หรืออียู (Schengen) ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน

ตอนนี้รัฐบาลมีการส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวไต้หวันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างชาวไต้หวันกับชาวไทย มีการปรับปรุงนโยบายวีซ่าเข้าไต้หวันสำหรับบุคคลสัญชาติกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงขยายมาตรการทดลองฟรีวีซ่าแก่คนไทยอีก 1 ปี ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2024 ในช่วงเวลาดังกล่าว นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในไต้หวันน้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยมาตรการฟรีวีซ่านี้ใช้ได้กับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้นนะครับ

ถ้าคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือหนังสือเดินทางชั่วคราวสามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติในไต้หวัน โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังนี้

– หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

– รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว บนพื้นหลังสีขาว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (สำเนา+ตัวจริง) หากใครเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้พกสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบมาด้วย

– ตั๋วเครื่องบิน (เรือ) ขากลับ หรือ ตั๋วเครื่องบิน (เรือ) ไปยังจุดหมายปลายทางถัดไป พร้อมวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ

– ผู้ไม่เคยอยู่เกินกำหนดวีซ่าหรือมีประวัติกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ

– สำแดงเอกสารการจองโรงแรม, ข้อมูลผู้ติดต่อได้ในไต้หวัน และหลักฐานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อใช้การตรวจสอบ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

การยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมการประชุม WordCamp

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทย หลังจากขอวีซ่าแล้ว หลังจากนั้นจะมีการกำหนดรอบสัมภาษณ์ที่ ROC Embassy and Missions Abroad ให้คุณจัดเตรียมหลักฐานการเดินทางและที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า วีซ่านี้ให้สิทธิ์การเข้าถึงและการเข้าพักนานถึง 180 วัน! โปรดทราบว่าเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรือขอให้ส่งจะต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มกระบวนการสมัคร

การสมัคร eVisa ของ MOFA

เจ้าหน้าที่ของไต้หวันได้เปิดประตูอีกทางหนึ่งในการขอวีซ่าให้เร็วขึ้นผ่านเว็บไซต์ WordCamp Asia 2024 คุณสามารถเข้าสู่ระบบกระบวนการ eVisa ของ MOFA และสมัครวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย การสมัครขอวีซ่าผ่าน eVisa ของ MOFA คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ใดๆ เลยครับ เอกสารและข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครทุกคนจะได้รับการตรวจสอบโดยไม่ต้องผ่านการสัมภาษณ์ส่วนตัว ซึ่งประหยัดเวลาและเร่งกระบวนการขอวีซ่าให้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามคุณยังต้องแสดงหลักฐานการเดินทางและที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า โดย eVisa ของ MOFA อนุญาตให้อยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วันเท่านั้น

หมายเหตุ : WordCamp Asia 2024 เปิดรับใบสมัคร eVisa จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

ใบสมัคร eVisa ทั้งหมดจะ Submit หลังจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024 จะถูกส่งไปยัง MOFA เพื่อรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายและการอนุญาตวีซ่า

วิธีการสมัคร

1. ซื้อตั๋ว WordCamp Asia 2024 เช็คอีเมลสำหรับตั๋ว

2. จองเที่ยวบินไปกลับและที่พักโรงแรม

3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร eVisa ของคุณจากลิงก์ที่คุณได้รับในอีเมลตั๋วที่คุณได้รับ

4. คุณจะได้รับ E-code และจดหมายเชิญภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการจาก WordCamp Asia ทางอีเมล

5. ใช้รหัส E-code สำหรับสมัคร eVisa และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทางออนไลน์หลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024

6. รับผล eVisa ทางอีเมล พิมพ์จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ

ข้อแนะนำในการหาที่พักในไต้หวัน

1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเข้าพัก หาทำเลที่สะดวกสบายในการเดินทาง

2. หาดูรีวิวที่พักประเภทต่างๆ ดูข้อดีและข้อเสีย ตัดสินใจเลือกห้องที่ดีที่สุดสำหรับเรา

3. พิจารณาข้อมูลอื่นๆ เช่น ห้องที่ไม่มีในหน้าต่างราคาอาจจะถูกกว่า หรือห้องพักในไทเปค่อนข้างเล็ก รวมถึงกลิ่นและเสียงอาจเป็นสิ่งที่น่ารำคาญขณะเดินทาง โดยเฉพาะในพื้นที่หนาแน่นเช่นไทเป

4. หาราคาที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดค่าห้องพัก

สิ่งสำคัญสำหรับการมาเที่ยวไต้หวัน

1. ศึกษาการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

2. หาข้อมูลเกี่ยวกับซิมการ์ด, Wi-Fi และปลั๊กไฟ

3. หาข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น พวกสถานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

4. ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศ มารยาทในการให้ทิป วัฒนธรรมของที่นั่น ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Back To Top
Search